Ίμερος

Σφυγμός το φως

στο σώμα σου

Τον ίμερο μετράει.

Κι εγώ ενδίδω.

Κι εν δυοί οικώ.


Στην Α.Κ.

© Χρίστος Σιψής

[Το ποίημα εδώ]