Κουβέντα με το ΘάνατοΜίλησα τη νύχτα
Με το Θάνατο

- Ήρθες για μένα
- Έχεις ακόμα
Αίμα
Στα γραφτά σου

Θα ξανάρθω

© Γιάννης Βούλτος (2008)
Τετράδιο Ποίησης