Άτιτλο"Αν καίει στην άκρη σου
Ρηγάτο φως
Κάποιος θα σε βρει έλεγες
Και Θάλασσά μου
Έτρεμες σύγκορμη
Σ` όλη την έκταση επιθυμίας
Κύματα
Δίχως εχθρό ξεσηκωμένα


Κόμη νοερά
Του σκοταδιού το περιεχόμενο η πλεονάζουσα ανηθικότης
Αχ
Άλλη από Ταίναρο Μεσόγειος"


© Σωκράτης Ξένος
Σημύδες και άλλα ποιήματα