άτιτλοστο Ύψιλον
του άνω χείλους σου
η Υποτέλειά μου,
τεκνοποιείται.

και όχι,
μη πάει ο νους σου
στο κακό

να πάει
στο χειρότερο.
© Σαμψών Ρακάς

[Το ποίημα, εδώ]