Περί ποίησης...Ποίηση είναι ο εσωτερικός αλγόρυθμος του πένθους και της
ίασης .

© Ιωάννα

[Το ποίημα εδώ]