ΛΕΙΠΕΙΣΟ χρόνος αγαπά(;)
να γράφει απουσίες

-τη δική σου οπωσδήποτε-

Νομίζω σε κρατώ
εντός βέβαια….
(πού αλλού;)
Μα
Λόγος δίχως αντίκρισμα

κι ας σε κουβαλώ
(όπως ισχυρίζομαι)
όπου και όπως θέλω
ανεμπόδιστα

(το αναντίρρητα πού το πας;)

Oι μέρες γράφουν τη λέξη
όλο και πιο συχνά

ΑΠΩΝ

© ΑΚΡΟΘΙΓΩΣ