πάθος...Το πάθος κανένα μνημόσυνο
δεν το ημερεύει.
Δεν είναι πρόσωπο καθηλωμένο
στη μνήμη.
Διατηρώ συναίσθημα που θεριεύει
έρωτα σε αμαρτίας σχιζοφρένεια…
Έτσι,
γιατί η τρέλα είναι υγιής …


© Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΩΓΩ ΠΑΚΤΙΤΗ