23586


Κάτι δολοφονία έχει εδωμέσα
Κάνε πίσω.
Στα χείλη τα ίχνη της πυρίτιδας
από τα τελευταία μου λόγια.
Είναι η σιωπή μου ο πυροβολισμός

Το ποίημα είναι οι τιναγμένοι κάλυκες.

© Γιώργος Μίχος

[Το ποίημα εδώ]